Szolgáltatások

Teljes körű könyvelés Teljes körű könyvelés

– egyszeres és kettős könyvvitel vezetése
– számlák és egyéb bizonylatok kontírozása, főkönyvi könyvelése
– havonta a fizetendő adók kiszámítása, adónyilvántartás vezetése, adófolyószámlák egyeztetése
– tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának folyamatos vezetése, értékcsökkenés elszámolása
– az év végi zárlati munkálatok elvégzése, főkönyvi számlák rendezése, főkönyvi kivonat elkészítése
– évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése
– éves beszámoló készítése
– hatóságok előtti képviselet
– közbenső beszámolók készítése (pl. osztalékelőleg felvételéhez)
– korábbi időszakok ellenőrzése, szükség esetén újrakönyveléssel
– folyószámlák vezetése
– vevő, szállító analitika
– kintlévőségek naprakész figyelése
– késedelmi kamat kiszámítása
– ÁFA analitika vezetése naprakészen
– egyéb, a könyvelésből nyerhető alapvető kimutatások előállítása
– költségek sokoldalú figyelése: költségviselőnkénti, költséghelyenkénti, munkaszámos listák
– szabályzatok elkészítése (számviteli politika, számlarend, leltározási szabályzat, pénzkezelési szabályzat, értékelési szabályzat)

Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat

– éves beszámolók vizsgálata a magyar és nemzetközi számviteli előírásoknak megfelelően
– speciális vizsgálatok a tulajdonosok, részvényesek egyedi igényeinek megfelelően
– átalakulások, felvásárlás, befektetés előtti vizsgálatok
– cégek átvilágítása

Teljes körű bérügyintézés Teljes körű bérügyintézés

– bérszámfejtés
– bevallások, adatszolgáltatások és fizetési jegyzékek készítése
– belépő, kilépő dolgozók munkaügyi papírjainak intézése
– TB ügyintézés
– munkaügyi nyilvántartások vezetése

Bevallások, beszámolók elkészítése Bevallások, beszámolók elkészítése

– adó- és tb bevallások készítése és beadása
– ügyintézés, képviselet az adóhatóságoknál
– adatszolgáltatás és segítségnyújtás a KSH-hoz benyújtandó bevallásokhoz
– éves beszámoló készítése
– köztes beszámoló készítése

Teljes körű jogi szolgáltatás Teljes körű jogi szolgáltatás

– cégalapítás
– cégváltozás
– adásvételi szerződések készítése
– jogi tanácsadás
A jogi szolgáltatásokat a Papp Ügyvédi Iroda végzi.